Producten zoals voedingswaren of medicijnen moeten tijdens transport goed gekoeld blijven. Verschillende soorten voedsel zoals fruit, groente en vlees zijn producten die bederfelijk zijn en dus maar voor een beperkte tijd geconsumeerd kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat die producten gekoeld vervoerd worden zodat de kwaliteit van die producten niet verloren gaat. Zeker als de producten in de zomer vervoerd worden kan het erg warm worden binnenin de vrachtwagen en zo kunnen de producten erg snel gaan bederven. Dat is iets wat ten alle tijden voorkomen moet worden en daarvoor is geconditioneerd vervoer de ideale oplossing. Bij geconditioneerd vervoer van deze bederfelijke producten is de temperatuur makkelijk te reguleren bijvoorbeeld! Wil je hier meer over weten? Lees dan nog even verder!

Waarom geconditioneerd vervoer?

Wanneer voedingswaren of medicijnen niet verantwoordelijk worden getransporteerd, dan hangen hier veel negatieve gevolgen aan vast. Daarom is geconditioneerd vervoer noodzakelijk, omdat deze voedingswaren en medicijnen dus snel kunnen gaan bederven. Wanneer mensen bedorven voedsel consumeren, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid, het kan zelfs erg gevaarlijk zijn. Daarnaast kan onverantwoordelijke omgang met medicijnen ervoor zorgen dat de werkzame stoffen in de medicijnen zijn functie verliezen, waardoor het medicijn niet meer optimaal kan werken. De gevaarlijke gevolgen die door dit onverantwoordelijk transport van producten veroorzaakt worden hebben bovendien geleid tot regelgeving om dit te voorkomen. Transportbedrijven moeten zich dus houden aan bepaalde kwaliteitseisen om de producten goed te kunnen vervoeren zonder dat er sprake is van kwaliteitsvermindering.

Geconditioneerd vervoer op papier

Onder geconditioneerd vervoer verstaan we dus transport van goederen onder verantwoorde condities zoals een correcte temperatuur in de cabine. Voor bepaalde producten zoals medische goederen of voedingswaren is dit zoals we verteld hebben noodzakelijk. Geconditioneerd vervoer bestaat echter niet alleen uit het constant houden van een juiste temperatuur in de cabine tijdens de rit. Door middel van monitoren in het voertuig worden er constant rapporten opgesteld die de condities waarin de producten zich bevinden aantonen. Met deze rapportage kan gecontroleerd worden of het bedrijf zich gehouden heeft aan alle regels en richtlijnen tijdens het transport. Zo kan er dus altijd gecontroleerd worden of de goederen in de juiste condities zijn bewaard en vervoerd.

Geconditioneerd vervoer kan verschillen

Goederen die vervoerd worden met geconditioneerd transport hebben niet altijd dezelfde eisen. Het ene product moet namelijk flink gekoeld bewaard worden, terwijl een ander product juist in een verwarmde omgeving gehouden moet worden. De laadruimte wordt dus afhankelijk van de lading opgebouwd, zodat de goederen onder de juiste omstandigheden vervoerd kunnen worden. De voertuigen die worden gebruikt voor het transport hebben wel altijd accurate monitoren nodig die constant de temperatuur van de ruimte in de gaten houden. Bij medicijnen kunnen de gevolgen namelijk al fataal zijn als er een minimaal temperatuurverschil ontstaat. Dit moet natuurlijk voorkomen worden, want dit kan leiden tot gevaarlijke gevolgen. Gelukkig hebben we tegenwoordig veel kennis op het gebied van geconditioneerd vervoer, waardoor producten dagelijks veilig van A naar B kunnen worden gebracht. Toch blijft het belangrijk dat we alert zijn en de rapporten goed blijven controleren!

Door Tweeogen